Best secured mastercard

Beste Kredittkort ⇒ Søk Nå Det avholdes årsmøte i BK Svømming. Dette finner sted i kafeteriaen i svømmehallen tirsdag 7. februar 2017 kl. 1800. Departementet anser det ellers klart at markedsføring av kreditt og lån hvor det gis opplysninger om effektiv rente ikke alltid vil innebære at enhver som henvender seg til tilbydere av kreditten eller lånet vil kunne oppnå den renten som er markedsført. Også etter gjeldende rett der opplysningsplikten bare gjelder der det opplyses om kredittvilkår vil det ofte være slik at den effektive renten må fastsettes endelig i det konkrete låneforholdet. Situasjonen blir neppe en annen ved å utvide plikten til også å gjelde nøytral markedsføring. For forbrukeren vil det uansett kunne være veiledende at det opplyses om effektiv rente og hvilke forutsetninger beregningen bygger på. Etter departementets syn er det her av betydning at mange av de kreditt- og låneprodukter som tilbys antakelig har en nokså standardisert pris. Også dette taler for at forbrukeren vil få veiledning. Et drivstoffkort er faktisk helt gratis. Det koster ikke noe å søke det koster ikke noe å bruke og det koster ikke noe å eie. Faktumet er at bankene faktisk taper penger på deg som kunde om du kun bruker bensinkortet til betale bensin med. Dette krever at du betaler hele din bensinkortregning når du mottar den gjør du ikke dette må du betale renter på det skyldige beløpet og det er slik bankene tjener sine penger. Skal du være en smart kunde å spare penger på bensinen du fyller må du med andre ord være disiplinert å betale regningen før rentene begynner å løpe. En annen ting man burde se på når man sammenlign kredittkort er hva slags type bruk man vurderer til for kortet man skaffer seg. Si at du for eksempel tenker å skaffe deg et kredittkort du skal bruke som bensinkort. Du fyller utelukkende på en stasjon og du har funnet et kort med en god bonus eller rabattordningen hos den bensinstasjonkjedene. Da er det ikke sikkert den effektive renten er det du virkelig bør se på men i stedet hvilke andre kredittkort som har rabatter eller bonuser hos den stasjonen. Eller kanskje det finnes andre kredittkort som gjør at du sparer mer ved å fylle et annet sted. Vi mener at det beste bensinkortet for nordmenn i dag er 365Privat kredittkortet. Dette kortet koster ingenting å bruke du får en rentefri periode på 45 dager og en kredittgrense på 50 000kr. Med dette kortet får du 3.65% cashback på drivstoff + 34 øre ekstra i rabatt per liter hos alle Esso-stasjoner. Vi har ikke funnet noe annet kort som er gratis å skaffe seg som gir deg like gode rabatter på drivstoff. På en klar andreplass kommer Flexi Visa fra Santander som gir deg 4% prosent rabatt på drivstoff på alle stasjoner om du velger drivstoff som bonuskategori. Med dette kortet får du ingen ekstra rabatt hos Esso eller andre stasjoner.