Jula kredittkort

Fakta Om Santander Red Før var det en stor fordel for et kredittkort at det ikke hadde gebyrer rett og slett fordi det var den måten som var vanligst for bankene å ta seg betalt for en tjeneste. Nå om dagen er det uvanlig at et kredittkort har gebyrer så hvis du får tilbud om et kredittkort som har høye gebyrer burde bonusene eller fordelene være vesentlig mye bedre. Derfor ligger dette som et grunnkriterie for å kunne bli testvinner som beste kredittkort 2016. Desverre er det fortsatt noen som aldri burde hatt kredittkort. Fellesnevneren for disse er at de ikke tenker på at alt som går ut av kredittkortet også må betales tilbake. Det å bestille et kredittkort for å betale ned på et annet kredittkort er ingen lur idé. Det er da det er viktig å ta kontakt med kredittkort-tilbyderen for å finne best mulig løsning. Som nevnt ovenfor var forslaget i høringsnotatet begrenset til å gjelde lån som omfattes av finansavtaleloven og departementet tok i notatet ikke opp spørsmålet om man burde foreta en tilsvarende endring i kredittkjøpsloven. I høringen kom det imidlertid synspunkter på at man også burde sikre at det ble opplyst om effektiv rente mv. ved all markedsføring av kreditt som omfattes av kredittkjøpsloven jf. nedenfor under punkt 6.3 om enkelte høringsinstansers syn. Hvis vi tar utgangspunkt i vårt eksempel ovenfor med reduksjon av egen fortjeneste per kunde mot å få mange flere kunder til å bruke nettopp et bestemt oljeselskap. Hvor langt er oljeselskapene villig til å gå – hva er smertegrensen? Nettopp det vet man ikke det kommer helt an på hvor mange kunder som bruker nettopp dette oljeselskapet. Her foregår det nok harde forhandlinger men for å tiltrekke flere kunder må nok begge parter gi for å få. Å få reversert transaksjonen skulle vise seg å være svært lett. Fordi Anne-Britt hadde brukt Mastercard var nemlig kjøpet beskyttet av en kjøpsforsikring som er inkludert i kortavgiften. Dermed var det veldig enkelt å få pengene tilbakeført slik at hun kunne haste seg til butikken her i Norge å få kjøpt ekte vare til den etter hvert noe utålmodige datteren.