Kredittkort hacket

Du Kan Handle Både Alkohol Og Dagligvarer På Kreditt Cresco er et produkt som tilbys av en av landets største banker – nemlig DNB. I produktserien Cresco finner man flere forskjellige kredittkort der man selv kan velge det kortet som er mest fordelaktig for en selv. Det ene kredittkortet er tilpasset den som fyller mye bensin mens det andre passer bedre for den som handler mye. Og kredittkortet vi skal se nærmere på nå Cresco Card Gold har fordeler som ligger både høyt og lavt. Bensinkort kommer i mange varianter og er knyttet til ulike bedrifter og banker slik som Shell Statoil Dnb Ikano Bank eller Esso. En naturlig følge er at bensinkortene gir best uttelling dersom du kjøper drivstoff hos samarbeidspartnerne. så er Shell MasterCard tilknyttet Shell Express Stasjoner og Røde kors Mastercard til Statoil bensinstasjoner. I en klagesak mot Santander Consumer Bank som ble levert inn til Likestillings- og diskrimineringsnemnda i november 2011 ( link ) hvor en søker med utenlandsk statsborgerskap først hadde fått godkjent en søknad om kredittkort og banken senere ikke aktiverte kortet kom det fram at det var en ikke godkjent legitimasjon som var årsaken til avslaget og ikke det utenlandske statsborgerskapet. Det man må huske på er å benytte en legitimasjon som inneholder det norske personnummeret eller et D-nummer (for eksempel pass) ettersom for eksempel et utenlandsk førerkort ikke er godkjent som gyldig legitimasjon. Vi ser ofte kredittkorttester hvor kortet med lavest effektiv rente blir utnevnt som det beste kredittkortet. Det er ingen tvil om at den effektive renten er det viktigste med lånet. Men et kredittkort skal ikke bli brukt som et lån. Det skal heller bli brukt til å betale utenlandreise kjøp i nettbutikker eller ha som en reservebuffer i tilfelle noe skulle oppstå. Derfor har vi i denne oversikten fokusert på antall rentefrie dager og hvilke fordeler kredittkortet gir deg. Større konkurranse mellom kredittkortselskapene har de siste årene kommet kundene til gode. Aldri før har det blitt tilbytt så lang rentefrihet som det er nå. Du får også rabatter på langt flere nettbutikker restauranter bensinstasjoner og andre butikker. I forslaget fra Kommisjonen blir kontrollforordningens virkeområde utvidet til også å gjelde plantehelse og såvarer. Plantehelseregelverket er i dag ikke en del av EØS-avtalen. Landbrukskomiteen i Parlamentet er kritisk til denne utvidelsen og i utkastet til rapport står det at dette fortsatt bør være forankret i den relevante spesifikke EU-lovgivningen.