Kredittkort med inkasso

Kredittkort Cashback Re:member MasterCard er et kredittkort som tilbys av EnterCard AS. Selskapet EnterCard er opprinnelig Norsk og var en del av Sparebank1 fra 1999. I dag er EnterCard et nordisk varemerke som eies av Swedbank og Barclays som er to store spillere både i Norden og internasjonalt. Det kan være mange fordeler med å ha et kredittkort fra et stort selskap det kan for eksempel gi deg flere fordeler internasjonalt og ikke bare hjemme i Norge. Du er også sikker på at kortet ditt vil kunne brukes i utlandet når det er et MasterCard. Jo lengre tid du bruker på nedbetalingen av et lån desto høyere blir den totale kostnaden på lånet. Det er ikke bare rentene som driver opp utgiften det månedlige termingebyret gjør også sitt til å drive opp kostnaden. Det er derfor svært viktig at du tenker igjennom hvordan du skal betale ned lånet og lager en plan for hvordan du blir ferdig med tilbakebetalingen så raskt som mulig. Har du ikke full oversikt over din privatøkonomi og utgiftene du forventer i de første månedene av det nye året bør du lage deg et budsjett før du avgjør om du har råd til å ta opp et forbrukslån eller ikke. Forbrukslån har blitt en vanlig måte å låne på for veldig mange. Til tross for hva luksusfellen og lignende skrekkeksempler viser er ikke forbrukslån et problem for folk flest. De aller fleste låner etter behov og betaler ned på forbrukslånet til avtalt tid. Du vil aldri få uforutsette gebyrer og avgifter og du vil heller ikke få renter som hoper seg opp til det blir uoversiktlig. På grunn av at kunden slenges” mellom PSP (Payment Service Provider) som Nets 3D Secure passord-siden og nettbutikken så skal det lite til for at kunden trykker Tilbake eller Frem knappene i nettleseren. Selv om det selvfølgelig ikke burde være noe problem så går det veldig dårlig akkurat i denne prosessen. Informèr derfor kunden tydelig om å IKKE gå frem og tilbake i vinduene. Et krav om at det skal opplyses om effektiv rente ved skriftlig markedsføring av lånetilbud der det opplyses om kredittvilkår følger også både av forskrifter og finansieringsvirksomhetsloven. Videre gjelder det en tilsvarende opplysningsplikt ved markedsføring av kreditt til forbrukere i forbindelse med kjøp av varer eller tjenester etter kredittkjøpsloven. I det nevnte regelverket om markedsføring av lån og kreditt inntrer plikten til å opplyse om effektiv rente mv. bare i tilfeller der det gis opplysninger om låne- eller kredittvilkår. Regelverket rammer ikke såkalt nøytral markedsføring der slike opplysninger ikke gis.