Kredittkort og lån

Kredittkort Det verste som kan skje er at du påfører andre personer skade uten å selv ha en gyldig forsikring. Det vil også kunne ramme den personen som blir ofret for ulykken ettersom du ikke har råd til å dekke hans eller hennes utgifter etter ulykken. Grunnen til at det er slik er rett og slett at alle har et forskjellig bruksmønster når det gjelder kredittkort. Noen bruker det flere ganger om dagen mens andre finner det frem et par ganger i året. Her blir det klart at den første personen har godt av et kort som har gode cashbackordninger og lave transaksjonsgebyrer mens personen som nesten aldri bruker kortet heller burde velge et med lave årsgebyrer. Mange flyselskap gir deg rabatt i form av bonuspoeng og hvis du bruker kredittkort som er tilknyttet for eksempel SAS sitt Mastercard kredittkort eller Norwegian sitt Visa Banknorwegian så kan du opptjene bonuspoeng for å så konvertere dem til varer tjenester eller flybilletter. Nok en fordel er at flyselskaper også gir deg en rekke fordeler dersom du bruker deres kredittkort slik som concierge-tjenester fri tilgang til lounger og ikke minst svært gunstige reiseforsikringer. En rekke kredittkort gir bort gratis avbestilling – og reiseforsikring dersom minst halvparten av reiseutgiftene er betalt med kredittkortet. Som påpekt i Lovavdelingens høringsnotat er den foreslåtte endringen i motstrid med Art 4 i utkastet til nytt forbrukerkredittdirektiv som er et totalharmoniseringsdirektiv og derved ikke gir medlemsstatene adgang til å ha andre og strengere krav. Vi noterer oss at Lovavdelingen mener at det er uheldig at direktivforslaget begrenser det nasjonale handlingsrommet på dette punktet. At det nasjonale handlingsrommet begrenses er imidlertid en sentral side ved denne tette europeiske integrasjonen og vi kan ikke se at nettopp det foreliggende spørsmålet er det mest bekymringsfulle eksempel. Av samme grunn tillater vi oss til å tvile på om departementet vil lykkes i å få til noen endring her så sent i arbeidet med det nye direktivet. Å søke om et Cresco Gold er en enkel affære. Det eneste du trenger er å fylle ut søknadsskjemaet på hjemmesiden til Cresco. Bruker du BankID eller BankID på mobil er det enda enklere. Da vil enkelte felt i søknadsskjemaet fylles inn automatisk. BankID vil også være det som identifiserer deg og tillater elektronisk signering av søknad og avtalen om kredittkort. Hele prosessen går raskt og du har kredittkort i posten på kort tid.