Kredittkort på firma

Vi Tester Kredittkort Det kan være vanskelig å velge det riktige kredittkortet fordi det finnes en lang rekke forskjellige muligheter. Her på siden hjelper vi deg til å få overblikk over dine muligheter. Vi skaper et overblikk for deg så du kan sammenligne de forskjellige banker og kort. Det er i dag en rekke forskjellige bensinkort å velge mellom og de ulike selskapene prøver alle å tiltrekke seg kunder med noen små variasjoner i tilbudene. Det er for eksempel vanlig at du en får rekke andre rabatter på andre varer enn bensin i tillegg til primærfunksjonen med billigere bensin. Med Shell MasterCard får du 40øre/l i fast bonus. Dessuten får du 1% bonus på alle andre kjøp du gjør med kortet over hele verden. Departementet anser det ellers klart at markedsføring av kreditt og lån hvor det gis opplysninger om effektiv rente ikke alltid vil innebære at enhver som henvender seg til tilbydere av kreditten eller lånet vil kunne oppnå den renten som er markedsført. Også etter gjeldende rett der opplysningsplikten bare gjelder der det opplyses om kredittvilkår vil det ofte være slik at den effektive renten må fastsettes endelig i det konkrete låneforholdet. Situasjonen blir neppe en annen ved å utvide plikten til også å gjelde nøytral markedsføring. For forbrukeren vil det uansett kunne være veiledende at det opplyses om effektiv rente og hvilke forutsetninger beregningen bygger på. Etter departementets syn er det her av betydning at mange av de kreditt- og låneprodukter som tilbys antakelig har en nokså standardisert pris. Også dette taler for at forbrukeren vil få veiledning. Bilulykker: Dersom det inntreffer en ulykke der en cubansk statsborger blir drept er det i første omgang ofte ensbetydende med fengselsstraff for den utenlandske statsborgeren uavhengig av skyldspørsmål. I forbindelse med ulykker med mindre personskader eller skade på annet kjøretøy må man uavhengig av skyldspørsmål belage seg på å leie advokat og å måtte gi en kompensasjon til den skadelidende. Norske banker er ikke kjent for å ha alt for lav rente på sine kredittkort selv om det alltid er noen unntak som bekrefter regelen. SpareBank 1 Gold er absolutt ikke noe unntak da den effektive renten ligger på 2537 prosent. Selv om vi kanskje hørtes urovekkende negative ut nå så er det ingenting unikt med denne renten og den er faktisk helt på det jevne med hva resten av markedet tilbyr. Men det lønner seg ikke å handle ting på avbetaling med SpareBank 1 Gold ettersom renten er såpass høy. Med en maksimal kredittgrense på 100 000 kroner er kredittkortet allikevel et foretrukket alternativ blant kredittbrukeren og storforbrukeren.