Kredittkort shell

Cresco Kredittkort ~ Kredittkort 123 Med det nye Akademikerkortet kan du nå få opptil 100 øre i rabatt på drivstoff på Esso. Nå har vi valgt å heller følge kredittkortguiden som du finner på som skal komme til å oppdateres med nyheter tips og en egen guide som skal rettes mot fornuftig kortbruk. Vi vil gjerne takke alle våre lesere opp i gjennom årene for at dere har følgt oss på denne veien nettsiden kommer ikke til å bli lagt ned men kommer heller ikke til å oppdateres lengre. Vi kommer til å samarbeide med litt fremover for å dele med oss av vår erfaring og ekspertise innenfor kortbruk i Norge og da spesielt rettet mot folk som handler på kreditt. I de aller fleste tilfeller skjekker Visa om det er dekning på kontoen din før de tillater betalingen det er om du har penger på konto eller om du har en disponibel kreditt. Men i noen tilfeller får du betalt med Visa uten at de kontrollerer dekningen slik som når terminalen i butikken ikke hadde tilgang til systemet og dersom du ikke hadde dekning vil du se at kontoen er overtrukket. I tillegg finnes det en kategori bonuskort som ikke er bundet til spesifikke kjeder. Et eksempel på dette er Trumf bonuskort som i hovedsak retter seg inn mot kjøp av dagligvarer. Kortet kan kombineres med andre alternativer på en rekke stasjoner og dette kortet gir deg i skrivende stund et av landets desidert beste tilbud på drivstoff. Inngår du Shell avtalen får du kr 110 avslag per liter fylt med drivstoff på alle betjente Shell stasjoner landet rundt. For å oppnå dette må du fylle med både Shell Mastercard og Trumf bonuskort. Dette er et betydelig beløp og kan spare deg for inntil kr 1 000 hvert eneste år. Departementet mener at det som oftest vil være lite hensiktsmessig å vedta norske regler med en forventet kort levetid. Det er i utgangspunktet uheldig om næringsdrivende – og også forbrukere – i løpet av en kort periode må innstille seg på forskjellige regelsett i samme spørsmål. Departementet har imidlertid kommet til at dette ikke kan være avgjørende i denne saken hvor det med relativt enkle grep kan foretas endringer i det aktuelle regelverket og hvor vedtakelsen av et nytt forbrukerkredittdirektiv synes å trekke noe ut i tid. De siste signaler departementet har mottatt er at direktivet tidligst kan forventes vedtatt i løpet av høsten 2007. Det er dessuten fortsatt uklart i hvilken grad direktivet vil begrense adgangen til å regulere markedsføring av lån og kreditt. Når direktivet foreligger vil det bli oppnevnt et utvalg som blant annet skal ha som mandat å foreslå en gjennomføring av forbrukerkredittdirektivet i norsk rett.