Kredittkort tips

Cresco Vi har konsentrert oss om kort som alle har tilgang til. De fleste kjedene tilbyr også spesielle firmaavtaler men her kan betingelsene variere sterkt fra bedrift til bedrift og person til person. Firmakort og storbrukerkort er derfor ikke med i denne oversikten. Det er skjedd mange endringer i løsninger for forbrukslån og smålån på dagen. Kunder forventer i dag å kunne få svar på sin søknad om lån på minuttet og de forventer å kunne få utbetalt pengene senest dagen etter dokumentene er signert elektronisk. Man benytter som oftest ikke en kunderådgiver lengre men ordner hele lånet på nett og møter ofte aldri den finansinstitusjonen man låner pengene fra. I tillegg foreslår Europaudvalget at det innføres en prosedyre for et «grønt kort». Innenfor en periode på 10 uker kan parlamentene revidere og kommentere Kommisjonens forslag til lovgivning. Hvis 1/3 av parlamentene blir enige om å endre forslaget skal Kommisjonen ta hensyn til det og gi en begrunnelse dersom de ikke følger uttalelsen. Hvis parlamentene ikke blir enige om en felles holdning innen fristen betyr det et automatisk grønt lys for å fortsette behandlingen av forslaget. Det betyr også at man kan komme utenom mye av det besværet det typisk kan være forbundet med å etablere en kassakreditt. Hvis man i stedet ønsker å lage en løsning med sin bank skal man nemlig både stille sikkerhet og delta i forskjellige møter med banken innen man kan bli godkjent til et lån. Alt dette slipper man for hvis man bestiller et uavhengig kredittkort. Det er viktig å tenke på at ikke alle pumpestasjoner tilbyr de samme prisene på drivstoff. Dermed er det ikke nødvendigvis at du sparer noe dersom kortet ditt er knyttet til en stasjon med høye priser. Videre kan det skape problemer dersom stasjonene kortet ditt er knyttet til ikke har stor dekningsgrad. Noen stasjoner finnes kun på Østlandet eller kun i Nordland. Det varierer og det er lurt å ha et kort som dekker store deler av landet.