Kredittkort vs debetkort

Remember Kanskje Norges Mest Komplette Kredittkort For oss bileiere og spesielt oss som må kjøre til jobb er det mye penger å hente på å ha et godt bensinkort. Et bensinkort er et kredittkort som gir deg rabatter på kjøp av bensin og diesel. Nærings- og handelsdepartementet gjentok på høringsmøtet synspunktet fra sin høringsuttalelse til låneavtaleforskriften om at det ikke er hensiktsmessig å endre de norske reglene før forbruker­kredittdirektivet vedtas. Etter Nærings- og handelsdepartementets oppfatning er det lite hensiktsmessig at næringslivet pådras kostnader med å tilpasse seg et regelverk som kanskje må endres om kort tid. Forbrukerrådet ga på sin side uttrykk for at det neppe vil være tale om store kostnader for næringslivet idet opplysninger om effektiv rente er opplysninger som allerede vil være tilgjengelig for den næringsdrivende. Nærings- og handelsdepartementet ga imidlertid uttrykk for at konkurransemessige hensyn – dersom man først går videre med forslaget om en utvidet opplysingsplikt – tilsier at man også gjør en endring i kredittkjøpsloven. Nå får du i tillegg til 365% cashback også 30 øre/l rabatt på drivstoff hos alle Essostasjoner (Dette tilsvarer 80 øre/l ved literpris på 1370 kroner). Korteiere får også tilbud om 10% rabatt på helårs reiseforsikring fra Chartis Travelguard. I tillegg gir 365 Privat 365 kwh i rabatt per år og 3 gratis månedsleier hos Ustekveikja Energi. VIP Credit Card er virkelig et VIP kredittkort med flust av rabatter tilbud og fordeler inkludert i kortet. Når det gjelder vurderingen om at forslaget ikke antas å få økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning vil Kredittilsynet peke på at bestemmelsen vil måtte følges opp administrativt av det offentlige særlig i en overgangsfase når regelverket trer i kraft. Kredittilsynet antar derfor at forslaget vil få visse økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige. Å søke om et SMS lån er veldig enkelt og fungerer ved at du sender inn en SMS med ønsket lånebeløp personnummer og kontonummer til et telefonnummer. Deretter får du kjapt svar på meldingen med svar på hvorvidt du får innvilget lånet eller ikke. Dersom svaret er ja er det bare å vente så er de i gang med å overføre penger til kontoen din. Som regel tar overføringen et par dager alt ettersom hvilke banker det er snakk om.