Mastercard best i test 2012

Sammenlign De Billigste Kredittkort Hva er det beste kredittkortet er et spørsmål jeg er sikker på at mange har stilt seg. For mange er det sikkert en veldig stor avgjørelse når man første har bestemt seg for å skaffe seg et kredittkort og heldigvis er det mange veldig bevisste forbrukere der ute. Med dette vil du også oppnå å få drivstoffrabatt i form av muligheten til å bruke deler av hvert kjøp til flybilletter. For noen vil det oppleves som en ulempe at cashpoints kun kan benyttes på Bank Norwegian har en praktisk nettbankløsning for sitt kredittkort som gir deg god oversikt over hva du til enhver tid skylder. Fra nettløsningen vil du også kunne overføre penger til din egen konto eller du kan betale regninger rett fra nettbanken. Nettløsningen er lagt til rette både for BankID og for BankID på mobil noe som gjør at du også enkelt kan sjekke saldo på kortet fra din mobiltelefon. I dag finnes det flere kredittkort som gir en viss prosent rabatt av beløpet som du handler for i matbuttiker og denne rabatten eller cashback som mange kaller det for går tilbake på din konto uten at du behøver å gjøre noe mer for å få den. Cashback oversatt fra engelsk til norsk betyr penger tilbake og flere norske kredittkort gir brukeren cashback når man handler i matbutikker. Det flotte med begge de nevnte kortene er at de gir deg 1 prosent bonus på alle andre kjøp også. Departementet ser det som et hensyn å ta at norske tilbydere bør være underlagt de samme regler som utenlandske tilbydere. Konkurransemessige hensyn kan tale for dette. Slike hensyn kan imidlertid ikke lede til at man alene av den grunn skal avstå fra å gi nasjonale regler som er strengere eller har et annet innhold enn reglene i andre land forutsatt at man respekterer de mer generelle begrensningene som følger av EØS-avtalen. I denne vurderingen bør det etter departementets syn legges vekt på graden av konkurranse på tvers av grensene i det aktuelle markedet. Etter det departementet er kjent med ytes kreditt pr. i dag i nokså liten grad på tvers av landegrensene. Det vil si at norske forbrukere primært tar opp kreditt av norske kredittytere. Det er derfor vanskelig å se at hensynet til en mulig likebehandling i så måte tilsier at man ikke gir regler om utvidet opplysningsplikt når hensynet til forbrukerne taler for dette. Ikano Visa har norges beste rabattkalender med månedlige tilbud kombinert med faste rabatter på drivstoff og i matbutikker. Alt dette sammen med en gunstig mulighet for selvvalgt finansieringsutsettelse (utsettelse i inntil 9 måneder eller delbetaling til 99% rente for kjøp over 2.500 kroner) gjør at Ikano Visa er at av de mest ettertraktede kredittkortene i Norge. Det gis en fast rabatt på 2 % cashback på alle kjøp på Shell sine bensinstasjoner og 1 % cashback på alle andre bensinstasjoner og matbutikker i hele verden. Rabattgrensen til Ikano er høyest av vanlige kredittkort med cashback i Norge på hele 5.000 kroner per kalenderår. Det kan innvilges en kredittramme på inntil 100.000 kroner og kortet har en rentefri betalingsutsettelse på inntil 50 dager. Aldersgrensen for å søke om Ikano Visa er nå 23 år.